Ets a :: Inici > Projectes >Generació Plurilingüe

GEP - Generació Plurilingüe

El curs escolar 2017–2018 la nostra escola va ser seleccionada per participar en el Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP) del Departament d'Ensenyament, que té com a objectiu definir un model propi d'educació plurilingüe que garanteixi que tot l'alumnat, independentment del seu origen lingüístic familiar, tingui un ple domini de les llengües oficials i de, com a mínim, una llengua estrangera, l'anglès.

Aquest projecte contribueix al desenvolupament de les competències lingüístiques, comunicatives, audiovisuals i multimèdia, i de les competències professionalitzadores i d’emprenedoria per a l’aprenentatge al llarg de la vida de l’alumnat, i per al seu creixement personal i acadèmic.

Així doncs, l’escola aposta per aquest ensenyament AICLE (Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) , amb l’ensenyament i l’aprenentatge de continguts  en àrees no lingüístiques o amb petits projectes integrats i temàtics on l’alumnat pugui desenvolupar estratègies de comunicació activa i noves maneres d’aprendre a aprendre, d’assimilar nous sabers i conceptes en la llengua no vehicular, l'anglès.

A l'escola apliquem aquesta metodologia a l’àrea d’educació física per a l’alumnat de cicle inicial per tal de promoure un ús oral de la llengua anglesa; a les àrees de coneixement del medi natural i coneixement del medi social i cultural per a l’alumnat de cicle mitjà; i a l’àrea d’educació visual i plàstica per a l’alumnat de quart curs de cicle mitjà i per a l'alumnat de cicle superior d’educació primària.

La trajectòria de l’escola ha estat sempre molt lligada a l’ús potencial de les llengües estrangeres, participant sempre en projectes d’innovació educativa com han estat el PELE (cursos 2009-2012) per fomentar la llengua oral entre el nostre alumnat, seguidament el PILE (cursos 2013-2015) on es pretenia que l’anglès no fos només una llengua d’aprenentatge en si, sinó un canal per a aprendre altres sabers, fent servir així la metodologia AICLE. Tot i que aquests projectes van arribar al seu fi, el centre ha seguit i seguirà garantint el seu seguiment i la seva continuïtat. És per això, que la modalitat d’ensenyament AICLE és present a dia d’avui a l’escola i un dels objectius del PEC és el foment de l’expressió oral en llengua anglesa.


Per aquesta raó vam iniciar aquest nou projecte, el Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP) que ens aporta assessorament i formació amb l’objectiu d’incorporar i sistematitzar estratègies de treball i incrementar el grau d’exposició dels alumnes a la llengua estrangera.


Si vols veure com fan "Sports, Move on!" els nens de 1r i 2n, "Gardening" els de 3r, "Science" els de 4t i "Arts & Craft" els de 4t, 5è i 6è clica aquí!

Pla de l'Estany,5-7 / tel.977 361 815 fax 977 365 255 / escolalabobila@xtec.cat / 43850 Cambrils