Ets a :: Inici > Projectes > Programa de reutilització de llibres

Programa de reutilització de llibres

El nostre projecte de reutilització de llibres de text i material curricular i informàtic, sota el lema “APROFITA’M I NO EM RATLLIS”, va ser aprovat pel Consell Escolar del centre amb data 25 de març de 2010, va tenir una durada de dos cursos escolars, 2010-2011 i 2011-2012, i va poder completar el banc de tots els diccionaris de les tres llengües: català, castellà i anglès.

Els cursos següents l'escola ja no va continuar rebent cap subvenció per al foment de la reutilització de llibres de text per part del Departament d'Ensenyament. No obstant i amb la intenció de poder reduir les despeses de llibres de text a les famílies, l'AMPA durant el curs escolar 2013-2014 va dotar al centre dels llibres de lectura de llengua catalana i de llengua castellana que l'escola cedeix, a tot l'alumnat d'Educació Primària, en préstec. Posteriorment, durant els cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018 l'Ajuntament de Cambrils va donar subvenció al centre per poder adquirir part dels llibres d'anglès Pupil's book i els llibres de català Tram 2.0 i castellà Tram 2.0 de 3r a 6è d'Educació Primària pel nostre programa de reutilització. Aquest curs 2018-2019 l'AMPA ha adquirit i cedit en préstec a les famílies els llibres de text de matemàtiques de tot el cicle mitjà i superior d'educació primària.

Aquest banc de llibres propietat de l’AMPA es posa a disponibilitat de tot l’alumnat d'Educació Primària, en règim de préstec i reutilització, proporcionant un estalvi econòmic a les famílies.

La resta de llibres per completar han estat subvencionats per l'AMPA de l'escola, qui és la responsable de la gestió de tot el projecte de reutilització de llibres de text de l'escola des del curs 2016-2017.

Podeu clicar aquí i veure els llibres que ja formen part del programa de reutilització.

 

 

 

 


Pla de l'Estany,5-7 / tel.977 361 815 fax 977 365 255 / escolalabobila@xtec.cat / 43850 Cambrils