Ets a :: Inici > Projectes > Pla Integral de llengües estrangeres

Pla Integral de llengües estrangeres

Durant el curs 2013-2014 la nostra escola va engegar un projecte plurilingüe de qualitat: el Projecte Integrat de Llengües Estrangeres (PILE). Aquest projecte reconeguts en el marc del Programa de Cooperació Territorial, Millora de l’aprenentatge de llengües estrangeres va tenir el finançament del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i del Fons Social Europeu; ja que tant el Departament d’Ensenyament com la Unió Europea tenien i tenen com a objectiu prioritari la millora en el domini i l’aprenentatge de les llengües estrangeres.

El nostre PILE, amb el títol “Educació Física... Of course!”, el vàrem dur a terme els cursos 2013-2014 i 2014-2015, amb la proposta de continuïtat pels pròxims anys.

L'objectiu prioritari del nostre projecte era promoure accions interdisciplinàries i transversals per ampliar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres en situació de comunicació activa. A l’escola vàrem començar programant i desenvolupant una àrea curricular no lingüística, com és l’educació física, emprant la llengua anglesa com a llengua d’ús a l’aula, per l’alumnat de cicle inicial (1r i 2n). en els propers cursos s’ha anat traspassant als altres cicles d’Educació Primària amb la metodologia AICLE, aprenentatge integral de continguts en llengua estrangera: anglesa. Així doncs ens trobem amb la posada en marxa d’aquesta metodologia a cicle mitjà en l’àrea de medi natural i a cicle superior en l’àrea de plàstica.

Paral·lelament amb aquest projecte, a l'escola, promovem la realització d’activitats complementàries, colònies en anglès, que facilitin l’ús de les llengües en contextos reals i significatius i que, alhora, incentiven una millora en l’ensenyament-aprenentatge d’aquestes llengües. Per aquesta raó, el centre programa les colònies de tot l’alumnat d’educació primària en llengua anglesa, així també com els teatres de cicle mitjà i superior.

Aquí us deixem uns link d’algunes d’aquestes activitats.

Colònies en anglès - 2n Curs

Estades d'immersió en anglès - 5è i 6è Curs

Galeria d'imatges


Pla de l'Estany,5-7 / tel.977 361 815 fax 977 365 255 / escolalabobila@xtec.cat / 43850 Cambrils